Niedziela, Styczeń 23, 2022
           Nowości 

Oprogramowanie firmy Insert
Analityk, Biuro GT, Gestor GT, Gratyfikant GT, OSC GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Sello, Przelewy
Subiekt GT, mobilny Subiekt, subiekt sprint, mikrosubiekt dla windows, skarbnik

Przedtawiamy Państwu najczęściej kupowane programy, szczegółowy opis pozostałych na stronach producenta.


SUBIEKT GT

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

 • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM;
 • pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp;
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz zaliczek i przedpłat;
 • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);

Szczegółowy opis na stronie producenta
http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_gt/opis.html

        CENA 799 zł netto 982,77 zł brutto

                        

RACHMISTRZ GT

Najważniejsze cechy:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego;
 • prowadzenie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji danych pojazdów i kosztów eksploatacji pojazdów;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  i wiele innych ...
Szczegółowy opis na stronie producenta 
http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rachmistrz_gt/opis.html 

        CENA 449 zł netto 552,27 zł brutto
            Rachmistrz

GRATYFIKANT GT

Najważniejsze możliwości programu:

 • bardzo duże możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
 • definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich (m.in. kwotowe koszty uzyskania przychodów);
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne lub okresowe, np. co 3 miesiące);
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-8A, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS;
 • i wiele innych ...

Szczegółowy opis na stronie producenta
http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/kadry_i_place/gratyfikant_gt/opis.html

       CENA 1499 zł netto 1 843,77 zł brutto

 
  Gratyfikant


REWIZOR GT

Podstawowe cechy:

 • zarządzanie planem kont: możliwość generowania wzorcowego planu kont, przeniesienia z innego roku obrotowego, automatycznie tworzenie kont kartotekowych przez podłączanie kartotek;
 • rozbudowana dekretacja: podział dokumentów na dekrety i dokumenty zaksięgowane;
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie); ścisłe powiązanie rozrachunków z zapisami na kontach; pełna historia rozrachunków;
 • ewidencja i rozliczanie podatku VAT w pełni zgodne z aktualnie obowiązującą ustawą: ewidencjonowanie transakcji VAT krajowych (dostawy i nabycia), wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT) oraz pozaunijnych (eksport towarów, import towarów); automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K - rozliczanie miesięczne lub kwartalne;
 • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji z nimi związanych;
 • definiowanie i wyliczanie szeregu sprawozdań i zestawień finansowych oraz deklaracji skarbowych;
 • i inne ...

Szczegółowy opis na stronie producenta
http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_gt/opis.html

        CENA 1499 zł netto 1 843,77 zł brutto

   Rewizor

Copyright (c)2012 MirSerwis.pl